ד"ר (PH.D) איליה פרצ'יקוב

רפואה הסינית קלאסית

אבחון ב-Camera GDV

במה מדובר

אבחון ה-GDV, הוא השיטה לויזואליזציה של פריקת הגז, המבוססת על אפקט קירליאן – השיטה הביו-אלקטרו-גראפית הייחודית והמודרנית של אבחנה פונקציונאלית מהירה. השיטה הזאת מאפשרת לראות את הקרינה הביולוגית מפני הגוף של בן אדם, אשר חוזקה בשדה אלקטרומגנטי. הייחודיות של השיטה מתבטאת ביכולתה להעריך את המצב הבריאותי הכללי של בן אדם, מהר, ללא נזק ובחזותיות, את המצב הנפשי שלו, להעריך את רמת הפתולוגיה באברים ומערכות מסוימים.

הניתוח האבחוני מבוסס על שיטות הרפלקסותרפיה המסורתית, מערכת קווי האורך ונקודות הפעילות באופן הביולוגי, וגם על ניסיון עולמי בעל שנים רבות.

פעולת האבחון אינה דורשת אף הכנה מיוחדת, היא אינה גורמת שום נזק וכאב. תוך 5-10 דקות מבוצע

צילום של GDV- גרמות מכל עשרת האצבעות (עם המסנן ובלעדיו).
gdv1
התמונות שהתקבלו נכנסות למחשב ואח"כ מועברות באופן אוטומטי למרכז תוכניות מיוחד אשר כולל התוכניות הבאות:

תוכנית GDV Capture 
gdv2
משמשת לקבלת ושמירת הקבצים של GDV- גרמות על דיסק המחשב. התוכנית פועלת בשני מצבים – הראשון משמש לצילום סטטי (סטילס), השני — לצילום וידאו דינאמי. התוכנית מאפשרת באופן מהיר ופשוט לצלם GDV- גרמות של עשרת האצבעות של בן אדם, עד 100 GDV- גרמות. 

תוכנית Aura GDV
gdv3
משמשת לעיבוד של GDV- גרמות שחור-לבן של אצבעות הידיים עם צביעת התמונות בצבעים חשובי המידע ובנייה של המודל המתמטי של פיזור הפרמטרים GDV סביב גוף האדם. בניית ההילה נעשית על מפה אבחונית בה הוגדרה קורלציה בין אזורי הזרחורנות של אצבעות הידיים לבין מערכות ואברים שונים של בן אדם.

 תוכנית Diagram GDV

gdv4
משמשת לביצוע ניטור המצב של המערכות והאיברים החשובים של בן אדם, אשר מתקבל ע"י עיבוד הפרמטרים העיקריים של GDV- גרמות של אצבעות הידיים.

תוכנית GDV Chakra

gdv5

משמשת לייצוג גרפי של המצב האנגרטי של כל שבע הצ'קרות של הגוף על סמך עיבוד של GDV-גרמות של עשרת אצבעות הידיים. 

תוכנית GDV Stress

gdv6

משמשת לחישוב מדד המתיחות של מערכת העצבים והמצב הנפשי על סמך GDV- גרמות של אצבעות הידיים, אשר צולמו עם מסנן ובלעדיו.

בשלב הבא התוצאות שנתקבלו מנותחות ע"י המומחה שנותן את הסיכום המתאים.
היום במצלמות ה-GDV משתמשים בהיקפים גדולים במרפאות לרפואה אלטרנטיבית ביותר מ-30 מדינות, כגון אוסטרליה, ארה"ב, גרמניה, שבדיה, בריטניה, קנדה, רוסיה, סין, הודו ועוד. בארץ השימוש במצלמת ה-GDV נעשה רק במרפאתנו.

הבסיס הפיסיקלי של שיטת ה-GDV

המקור העיקרי לבניית התמונה המתקבלת במצלמה הוא ההתפרקות הגז בסביבת פני השטח של הגוף הנבדק. המחקרים מעידים על כך שאפשר להבדיל בין שני סוגי התפרקות הקשורים לבניית הקירליאנוגרמות: סוג המפולת אשר מתפתחת ברווח צר המוגבל בדי-אלקטריק, וסוג הגלישה על פני השטח של די-אלקטריק.

המושג GDV-גרפיה, או GDV-גרמה (בדומה למושגים ידועים היטב כמו אנצפלוגרם, קרדיוגרמה וכו'), אומר כי הנתונים המתקבלים מפליטה ביולוגית ומקרינה אופטית, המומרצת על ידי השדה האלקטרו- מגנטי ועל ידי התפרקות הגז, מעובדים במחשב כדי לקבל ויזואליזציה, כלומר מצג חזותי (BEO-רגמות)

בשונה מהשיטות הנפוצות של הויזואליזציה רפואית, בשיטת ה-GDV מסקנות האבחון נעשות לא באמצעות חקר המערכות האנטומיות של הגוף, אלא על בסיס השינויים המתאימים והניתוח המתמטי של תמונות רב-צורתיות ושל הפרמטרים התלויים במצב הפסיכו-פיזיולוגי של הגוף. יחד עם זאת, התהליכים הפיזיים הבסיסיים משותפים גם לגופים הביולוגים וגם לגופים הלא אורגנים. הייחודיות התפקודית של הגופים הביולוגים מתבטאת בעיקר ביכולת להשתנות ובדינמיקה החזותית של התפרקות הגז.

מהו העיקרון של הויזואליזציה של התפרקות הגז בשיטת GDV.

נדגים את העיקרון באמצעות תרשים. בין החפץ הנחקר והלוח הדי-אלקטרי עליו מונח החפץ, מועברים דחפים של מתח חשמלי מגנראטור השדה האלקטרו-מגנטי. משום כך הצד ההפוך של הלוח צופה בציפוי מוליך דק ושקוף. במצב של מתח גבוה בסביבת הגז ושל מגע בין החפץ והלוח מתפתחת התפרקות מפולת או התפרקות גולשת, אשר הפרמטרים שלה מוגדרים ע"י התכונות של החפץ. הזדהרות הפריקה נקלטת על ידי המערכת האופטית (מצלמת WEB) והופכת לאותות הנרשמים כתמונות וידאו (GDV-גרמות) בקבצי ה-BMP או ה-AVI של הזיכרון הקשור למעבד המחשב. המעבד הוא מערכת תוכנה מורכבת והייחודית ה המאפשרת לחשב את כל הפרמטרים ועל בסיסם לתת סיכומי האבחנה המסוימים.

1. הערכה של המצב הפסיכו-אמוציונאלי

שיטות להערכה רבת פרמטרים של המצב הנפשי של בן האדם והשפעתו של הסוג הפסיכולוגי של אישיותו על המצב הפיזי שלו מתפתחות בקצב מהיר. במרכזי הרפואה הגדולים התקיימו מחקרים לבדיקת הקשר בין שינויי הפרמטרים של BEO-גרמות לבין מצב פסיכו-אמוציונאלי זה או אחר. במחקרים נערכה השוואה בין קבוצות שונות של נבדקים הסובלים מההפרעות הנפשיות הבולטות ביותר.

על סמך המחקרים האלה והעבודות שבדקו את המצב הנפשי המאפיין קבוצות גדולות של אנשים בכל הגילאים גובשה התוכנה "GDV Stress". התוצאה של החישובים בתוכנה הזאת מאפשרת להגדיר את רמת החרדה (Stress Factor) ע"י ניתוח הפרמטרים של BEO-גרמות שנתקבלו במצבים השונים של צילום ה-GDV.

2. השיטה להערכת הסריקה החזותית של הגוף

2.1 קבלת צילומי התמונה של התפרקות הגז מעשרת האצבעות של הידיים – עם המסנן ובלעדיו.

2.2 הערכת הניתוח שמספק BEO-גרמות.

ניתוח המחשב נעשה באופן אוטומטי וכולל אבחנה של המגזרים מגזרים וניתוח הפרמטרים של BEO-גרמות.

אבחנת המגזרים מבוססת על טבלת אבחנה המקשרת את מאפייני ההזדהרות של אזורים אחדים של אצבעות הידיים עם המצב התפקודי של מערכות ואברי הגוף. טבלת האבחנה מבוססת על רעיונות של הרפואה הסינית המסורתית לגבי מערכת קווי האורך ונקודות הדיקור וגם על ניסיון רב (טבלת האבחנה הראשונה גובשה בשנת 1979 ע"י הפרופסור הגרמני פ. מנדל). הניתוח משתמש בתפיסת הצ'קרות ורפואת איורודה. על בסיס ה-BEO-גרמות של עשרת האצבעות של הידיים בנוי המודל של התפשטות השדה הסביל מגוף האדם. המחקרים בארצות השונות הראו את חשיבות הגישה הזאת לשם אבחנה.

ניתוח הפרמטרים מבוסס על הערכת הפרמטרים של BEO-גרמות (היום GDV-Software כולל מחשב עם יותר מ-30 פרמטרים), על ניתוח הגורמים ומתאמים. מדובר בפרמטרים גיאומטריים ומבניים, ובפרמטרים של בהירות, של פרקטל ושל אפשרויות.

3. תוצאות הסריקה

הערכת המצב של הגוף ע"י שיטת ה-GDV נעשית על סמך הניתוח של GDV-גרמות שנתקבלו ועובדו ע"י חבילת התוכנות הסטנדרטית. את סיכום הסריקה שנעשתה נותן הרופא.

לאחר הסריקה יש אפשרות להוציא במדפסת את התמונות והנתונים הבאים:

GDV-גרמות של אצבעות הידיים של הנבדק, יחד עם ניתוח המגזרים והגדרת האזורים הבעיתיים (GDV Processor)
תרשימים של המצב האנרגטי של המערכות והאברים העיקריים של האדם (GDV Diagram) . התרשימים יכולים להצביע על תפקוד תקין, על תת-תפקוד או על פעילות יתר.
התפשטות ה-GDV – ההזדהרות סביב גוף האדם (GDV Aura)
תצוגה גראפית של מצב המרכזים האנרגטיים של גוף האדם (GDV Chakras)
המאפיינים הדיגיטאליים של GDV-גרמות (GDV Processor).

תוצאות הסריקה נשמרות בזיכרון של המחשב, על הדיסקטים, דיסקי הלייזר ונושאי המידע האחרים. לכן יש אפשרות להשוות אותן גם בתהליך הטיפול וגם תוך הסתכלות דינאמית. במאגרי המידע הנשמרים אפשר להשתמש לצורך טיפול וגם לשם מחקר מדעי.
תולדות שיטת ה- GDV

תופעת ההזדהרות של האובייקטים השונים, כולל גופים ביולוגיים, בשדות אלקטרומגנטיים בעלי עוצמה גבוהה ידועה כבר יותר ממתאים שנה.

בשנת 1777 חקר פרופ' ליכטנברג את תופעת ההתפרקות החשמלית חשמל והבחין בהזדהרות האופיינית בצורת מניפה על גוף מבודד שכוסה באבקה. מאה שנים אחרי גילויה, צולמה התופעה וקיבלה את השם: "צורות ליכטנברג".

בשנים 1891-1890 הוכיחו הניסויים של ניקולאי טסלה את היכולת לתת מצג חזותי להתפרקות הגז של היצורים החיים. בסוף אותה המאה, החוקר הבלורוסי י.א.נרדקביץ'-יודקו ערך ניסויים עם גנראטורים חשמליים שונים וגילה את הזדהרות הידיים של האדם בשדה של מתח גבוה. הוא גם הצליח לתעד את התופעה על לוח הצילום. הוא עשה צילומים אלקטרו- גראפיים של מטבעות, מדליות ועלי צמחים. בצ'כיה, גרמניה ואמריקה, המדענים קיבלו צילומים דומים.

בשנת 1904 בברזיל, הכומר הקתולי לנדל דה מורואה יצר את המצלמה האלקטרו-פוטוגראפית הראשונה. באותה תקופה, המורכבות של המכשור ששימש לקבלת הצילומים האלקטרו- גראפיים והסכנה הניכרת שבשימוש בו מנעו הפצה הרחבה של השיטה.

לאחר מותו של נורדקביץ'-יודקו בשנת 1905, ובעקבות התמורות המהפכניות שהתרחשו בפיזיקה ובחברה, נשכחו העבודות האלו לתקופה ממושכת. השיטה התגלתה מחדש בסוף שנות השלושים של המאה ה- 20 ע"י הממציאים הרוסיים בני הזוג קיריליאן. במשך כמה עשרות שנים הם חקרו את מאפייני ההזדהרות של גופים שונים, ורשמו זכויות יוצרים על יותר משלושים המצאות בתחום האלקטרוגרפיה, ולכן היום השם הכללי לשיטה הזאת הוא – אפקט קיריליאן. יחד עם זאת בספרות המדעית משתמשים גם במושגים כמו GDV וביו-אלקטרוגרפיה, אשר משקפים את השינויים המסוימים שחלו בשיטה.

בשנות ה- 70, הודות לספר Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain של ס. אוסטרנדר ול. שרדר, נחשפו המחקרים של בני הזוג קיריליאן בארה"ב. בשנות ה- 70 וה- 80 יצאו לאור מאות מאמרים ועשרות ספרים שהוקדשו לאפקט קירליאן ולתוצאות הניסויים של מדענים שונים. עם זה במחקרים המעשיים השתמשו בעיקר בפוטוגרפיה. בשנים 1983-86, י. דומירסקו ברומניה, פ. מנדל בגרמניה ונ. מלחומנס בברזיל פיתחו גישות אבחון משלהם על בסיס התהליכים אלקטרו-הגראפיים.

באמצע שנת 1996, קבוצת מדענים ובראשם ק. ג. קורוטקוב פיתחו דגם ראשון של המכשיר "קורונה-TV". המכשיר איפשר לקבוע את הזדהרות גוף האדם בזמן אמת ובחדר רגיל ללא האפלה ולצפות על מסך המחשב בשינויים החלים בהילה. הדגמים הראשונים היו מאוד לא מושלמים מבחינת האופטיקה והתוכנה ביצעה עיבוד ראשוני בלבד של התמונות. אך כבר הניסויים שנערכו אז הוכיחו את החשיבות הרבה של התמונות ואת הקשר בינן לבין המצב הפסיכו-פיזיולוגי של הגוף. המקור העיקרי לבניית התמונה היה התפרקות הגז בסביבת גוף הנבדק, לכן פרופ' ק. ג. קורוטקוב נתן את השם החדש לשיטה. השם הזה מתחשב בתהליכים הפיזיים העיקריים של אפקט קיריליאן – השיטה לויזואליזציה (מצג חזותי) של התפרקות הגז (GDV). השיטה הזאת איחדה את כל היתרונות של צילום קיריליאן עם השיטות המודרניות של עיבוד המידע במחשב. בדור החדש של המצלמות מסידרת GDVנעשה שימוש בהישגים האחרונים של הטכנולוגיה המודרנית: תוכנות אלקטרוניות עם לולאה של משוב עמוק שלילי על שבבים מן הדור החדש, מערכת חוטים אופטיים דקיקים לעיבוד הייצוגים, מכשירי טלוויזיה עם קשר טעינה, מטריצות, וידיאו- בלאסטרים דיגיטליים. החידושים של המבנה והתוכנה התקדמו בהתמדה. [גניה, בקטע הטכני רק תיקנתי כמה תיקונים לשוניים, תרגמתי מירוציפים לשבבים, אך היות שלא הבנתי את שאר המונחים, השארתי אותם כפי שהם]

שיטת ה-GDV התפשטה במהרה, ומשתמשים בה רופאים וחוקרים ביותר במדינות רבות בעולם.